Paul De Hert

16/07/2023 16:41 Door Samenzorg

Paul De Hert over Natuurhumanisme

Natuurhumanisten hebben een sterk geloof in de natuurlijke immuniteit van de mens. Over deze immuniteit bestaat al veel kennis en wetenschappelijk inzicht. Deze immuniteit kan behouden blijven door heel het menselijk leven en kan vaak verbeterd worden.

Daarnaast geloven natuurhumanisten dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wat de wetenschap nu kan verklaren. Energetische behandelmethoden, alternatieve medicijnen, meditatie en soortgelijke technieken blijken bevorderlijk voor het menselijk welzijn en dienen daarom vaker ingezet te worden om gezondheid te bevorderen.
Het natuurhumanisme staat dus voor een holistische gezondheidszorg waarbij klassieke geneeskunde wordt gecombineerd met natuurlijke geneeswijzen. Het Natuurhumanisme pleit voor het opnemen van alternatieve en natuurlijke behandelmethoden in de basiszorgverzekeringen.
Natuurhumanisten zijn voorzichtig met het gebruik van moderne medicijnen en de consumptie daarvan. Ook het gebruik van moderne preventieve medische technologieën zoals vaccins wordt met deze voorzichtigheid benaderd. Zelfbeschikking en geïnformeerde toestemming staan centraal en elk virus en voorgesteld vaccin moeten apart worden bekeken. Behandelmethoden moeten toelaten om, op elk moment, een actuele en accurate kosten-baten analyse te maken.
Het blijft altijd de keuze van het individu om wel of niet medicijnen tot zich te nemen. Die keuze kan dus ook veranderen tijdens de levensloop van het individu. Bevolkingsgroepen stigmatiseren als gevolg van hun keuze is uit den boze. Gezondheidscampagnes moeten worden georganiseerd met respect voor de menselijke persoon en zonder vernederend karakter (campagnes rondom roken/ obesitas kunnen als voorbeeld dienen).
De gezondheidszorg dient eenvoudige en goedkope (preventieve) behandelmethoden te stimuleren boven grotere medische interventies. Gezonde voeding, het stimuleren van voldoende beweging en technieken om stress te verminderen zijn belangrijke voorbeelden van dit soort interventies.
De gezondheidszorg dient het gebruik van medicijnen voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken omdat de gevolgen van overmatig gebruik groot zijn voor de mens en zijn omgeving. Medicijnen komen in het leefmilieu van mens en dier en brengen op die wijze schade aan.
Het natuurhumanisme hecht grote waarde aan eerstelijns zorg en aan het direct contact tussen arts en patiënt. Een stimuleringsbeleid waarbij elke burger een arts heeft, verdient de aanbeveling. Aan artsen moet voldoende klinische vrijheid worden gegeven.
Het is verboden artsen te stimuleren om bepaalde medicijnen voor te schrijven door middel van geldelijke of andere incentives aan deze artsen.

Samenzorg