Wij zijn momenteel ❤️ aan het werk om over heel Vlaanderen 
gezondheidshuizen
op te richten. 

Naast onze eerste doelstelling - het verbinden van gelijkgestemde zorgverleners en zorgvragers - willen we deze 'warme' plekken creëren als bakens van holistische zorgverlening.


Onze gezondheidshuizen bieden multidisciplinaire zorg aan. Alle medische en complementaire hulpverleners delen hun passie omtrent een integrale visie op gezondheid. Ze  erkennen, stimuleren en ondersteunen het zelfgenezend vermogen van mensen, en hebben aandacht voor alle aspecten van gezondheid en mens-zijn:  fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel.


De Samenzorghuizen vormen een netwerk van zorg en bieden informatie over alle aspecten van gezondheid. Uiteenlopende medische specialiteiten en complementaire methodes kunnen hulpzaam zijn in ieders zoektocht naar gezondheid. Binnen dit kader kunnen we verbinden en uitwisselen, waardoor gezondheidshuizen de kiem zullen vormen van de gezondheidszorg van de toekomst. 


De gezondheidshuizen gaan ook in verbinding met een bredere context van cultuur, ecologie, sociale en maatschappelijke Integratie in de buurt.


Op dit moment zitten we in de prospectie-fase voor de oprichting van 2 tot 3 gezondheidshuizen. Onze betrachting is echter om in elke provincie minstens één Samenzorghuis op te richten, zodat er  voor iedereen steeds één bereikbaar is binnen een haalbare afstand. We trachten ook om in de toekomst tijdelijke opvang te voorzien, wanneer de logistieke en financiële onderbouw dit mogelijk maakt.


Naargelang ons netwerk uitbreidt en het zorgplatform performanter wordt, zullen we in staat zijn al onze doelen te verwezenlijken.


We houden je graag op de hoogte van onze vooruitgang. Daar zorgen we samen voor.