Bloedtransfusie: wat moet je weten?

22/02/2023 09:18 Door Peter Samenzorg

Bloedtransfusie: wat moet je weten?

We krijgen regelmatig de vraag van bezorgde mensen in hoeverre Samenzorg werkt aan het opzetten of faciliteren van een mRNA-vrije bloedbank.

We begrijpen dat hier ongerustheid over bestaat en dat velen onder ons elk risico willen uitsluiten.


De werkelijke noodzaak van een bloedtransfusie is veel lager dan de meeste mensen denken. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het toedienen van bloed levensreddend zijn. Een recente studie* uit de U.S.A. toont aan dat 44,6% van alle bloedtransfusies volledig vermeden had kunnen worden, en dat 54,6% het zou gered hebben met ten minste één van de componenten (plasma, bloedplaatjes, …). Dat maakt de noodzakelijkheid van een bloedtransfusie slechts 0,8%.


Vandaag de dag is er ook steeds meer duidelijkheid over de voor- & nadelen van bloedtransfusie in het algemeen. “Bloedtransfusie is niet gevaarlijk, maar het is een feit dat je een verhoogd risico hebt op complicaties zoals infecties. We beschouwen een bloedtransfusie stilaan als een vorm van orgaandonatie, dus het kan ingrijpend zijn. Vergelijkende studies wijzen uit dat patiënten die geen bloedtransfusie ondergingen, sneller recupereren en dus sneller het ziekenhuis kunnen verlaten.”(https://www.standaard.be van 24/5/2017).

Kortom, voor eender welke bloedtransfusie (al dan niet met mNRA) geldt: bezint eer ge begint en weeg omstandig de voor- en de nadelen af.

Maar wat te doen als de noodzaak zich lijkt aan te dienen?


Wist je dat het lichaam in staat is om zelf een laag hemoglobinegehalte (bvb na een bevalling of bij sterk bloedverlies), opnieuw op te bouwen, met ondersteuning van voeding en supplementen? De klassieke raad bestond erin om rood vlees te consumeren, maar ook via plantaardige bronnen is dit perfect mogelijk. Onder andere tofu, linzen, groene bladgroenten, abrikozen, rode bieten kan je hiervoor inzetten.

Bloedloze geneeskundige verzorging

In het kader van integratieve geneeskunde informeren we jou graag over verschillende complementaire methodes, maar ook over moderne reguliere technieken.


Deze laatste kunnen immers steeds meer gaan betekenen voor mensen die om uiteenlopende redenen hiervan gebruik willen of moeten maken.

Bij een ongeval of een operatie is het vaak zo dat de reguliere aanpak er onder andere uit bestaat om een bloedtransfusie toe te dienen. Op vandaag zijn er echter op chirurgisch vlak nieuwe inzichten en vervangende mogelijkheden die we graag met jou delen.


Er is namelijk ook in België de mogelijkheid om te kiezen voor bloedloze geneeskundige verzorging. Hiervoor werkte het Advanced Bloodless Center een gestructureerd programma uit. Dit programma is toegespitst op mensen die bloedtransfusies weigeren uit geloofsovertuiging of uit persoonlijke bezorgdheid. Het Centrum voor Bloedloze en Transfusievrije Geneeskunde maakt gebruik van verschillende technieken om enerzijds het bloedverlies te minimaliseren en anderzijds het zuurstoftransport van het bloed te optimaliseren. Het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent is hier een voorbeeld van. (https://www.janpalfijn.be/sites/default/files/2022-01/bloedloos%20centrum.pdf)


Bloedtransfusie met eigen bloed

Wanneer een operatie wordt gepland, kan je met je arts bespreken of je in aanmerking komt voor een autologe bloedtransfusie (een bloedtransfusie met je eigen bloed) of een van de andere

onderstaande methodes. Je laat dan een maand voordat je geopereerd wordt, een of twee keer een halve liter bloed afnemen. Tijdens de operatie of kort daarna wordt het bloed dan aan je teruggegeven.


Soms is het mogelijk om vlak voor de operatie één liter bloed af te geven. Het tekort in je lichaam wordt dan opgevuld met een zoutoplossing. Je eigen bloed krijg je na de operatie terug, wanneer je normaal een bloedtransfusie nodig gehad zou hebben.

Bij operaties met erg veel bloedverlies is het mogelijk het vrijgekomen bloed op te zuigen met een speciaal apparaat, om het direct weer terug te krijgen.


Kortom

Slechts uitzonderlijk is het effectief toedienen van bloed de enige oplossing. Er bestaan immers vele alternatieven.

Omwille van al deze redenen, is een mNRA-vrije bloedbank opzetten momenteel geen prioriteit voor Samenzorg.


Tip: Ben je na het lezen van dit artikel nog steeds niet gerust? Ga op zoek in je omgeving, kennissen- & vriendenkring naar wie jouw reddende engel zou kunnen zijn. Op lokaal niveau zijn er groeperingen die actief elkaars bloedgroep verzamelen zodat ze elkaar in deze nood kunnen verder helpen. *https://www.medscape.com/viewarticle/987129?src=WNL_trdalrt_pos1_ous_230201&uac=323806EV&impID=5130564#vp_2